Mr Drs D.H. Sterke

Daniël Sterke heeft rechten en fiscale economie gestudeerd en is als universitair docent verbonden geweest aan het fiscaal economisch instituut van de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Hij is, behalve advocaat, ook belastingadviseur en nationaal en internationaal georiënteerd. Voorts heeft hij zich toegelegd op de Franse (onroerend goed) adviespraktijk ten behoeve van Nederlanders in Frankrijk.

Daniël is sinds 1978 in de praktijk werkzaam met een ruime ervaring op het gebied van ondernemingsrecht, overnames en fusies, alsmede belastingrecht (inclusief fiscaal strafrecht).